Tutvustus

Supilinlasi ja Supilinna sõpru liitva ühingu loomise idee mõlkus asjaosaliste meeltes juba mõnda aega, ent reaalse sisu sai see 2002. aasta aprilli lõpus. Toimusid esimesed Supilinna päevad ja otsustati luua Supilinna Selts. Seltsi asutamiskoosolek toimus 22. mail 2002. aastal, seltsil on 44 asutajaliiget.

Supilinna Seltsi eesmärk on suhtuda hoolivalt Supilinna miljööväärtuste säilitamisse ja elukeskkonna parandamisse, samas peetakse silmas Supilinna elanike huve. Selts vahendab linnaosa elanike mõtteid ja seisukohti Supilinna eksisteerimise ja arengu üle otsustavatele instantsidele ning laiemale avalikkusele. Seltsi üks ülesanne on ka supilinlaste ühistegevuse koordineerimine. Ülesanne, millega selts peab kindlasti vajalikuks tegelda, on Supilinna ajalugu ja tema omapära puudutava informatsiooni kogumine ja säilitamine, ning ühtlasi piirkonna tutvustamine laiemale avalikkusele. On viimane aeg koguda ja talletada infot ning mälestusi Supilinna kohta, kuna paarikümne aasta pärast võib meie ühismälu olla liig õhukeseks kulunud.

Kes võivad, saavad, tohivad kuuluda Supilinna Seltsi? Seltsi võivad kuuluda kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes toetavad seltsi eesmärke ja soovivad anda oma panuse nende saavutamiseks. Niisiis - seltsi võivad kuuluda peale supilinlaste ka need, kes Supilinnas ei ela, aga kellele Supilinn korda läheb, kes tema pärast ehk südantki valutavad. Kõik uued liikmed on oodatud seltsiga liituma!