Postiloend

Jooksev elektrooniline infovahetus Supilinna tegemistest huvitatud inimeste vahel toimub Supilinna postiloendi vahendusel. Postiloendiga saavad liituda kõik soovijad - ka need, kes ei ole Supilinna Seltsi liikmed.

Seni arutusel olnud teemade ring on lai, alustades üldistest teemadest nagu Supilinna või Supilinna Seltsi tugevad ja nõrgad küljed ning lõpetades vägagi konkreetsete ja operatiivsete teemadega nagu gaasitrassi rajamise võimalused, naabrusvalve või reageeringud konkreetsete kinnistuomanike tegevusele.

Postiloendiga liitumiseks tuleb ennast registreerida siin.