Supilinlaste portreelood


Armastame Supilinnast mõelda kui väikesest ja ühtehoidvast kogukonnast, mis meenutab pigem küla- kui linnaühiskonda. Siin tunneb naaber naabrit, küla hoiab isegi lapsed, kui vaja, ning lemmikloomadki on enamasti teises peres teretulnud. Supilinlastega juttu puhudes on aga mitmel korral tulnud kõne alla see, et võiksime oma väikeses linnas üksteist veelgi paremini tunda. Näiteks: nii tahaks ju teada, kes see punase patsiga noorik seal kõrvalmajas on, aga niisama tutvust sobitama minna tundub imelik. Kui üksi ei tihka minna, küllap siis saame sellegi asja üheskoos aetud.

Supilinna Seltsil on plaanis kirjutada portreelood sajast Supilinna perest, teha nendest peredest ka kaunid fotod nende koduses miljöös ning avaldada kogu materjal siinsamas veebis ning hiljem ka raamatuna välja anda. See võimaldab meil luua   esindusliku ülevaade sellest, kes just siin ja praegu, Eesti Vabariigi juubeliaastal Supilinnas elavad. Supilinna Selts kutsubki nüüd üles kõiki, kel on mõtteid, milliste Supilinna perede lood nende saja portreteeritava pere hulka kuuluda võiksid, tegema selle kohta Supilinna Seltsile ettepaneku meie e-posti aadressi info@supilinn.ee kaudu.

Portreteeritavate kohta ettepanekuid tehes lisa sinna järgmine info:
  • Ettepanek, millisest Supilinna perest võiks portreeloo kirjutada.
  • Pere kontaktandmed (kui need on ettepaneku esitajale teada).
  • Põhjendus, miks just selle pere võiks 100 portreteeritava pere hulka valida.
  • Ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed (vabatahtlik).

Supilinna Selts kasutab saadetud isikuandmeid üksnes portreelugude kogumiku loomise eesmärgil, ei avalikusta neid ning töötleb kõiki isikuandmeid kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.

Saagem   omavahel   paremini   tuttavaks ning talletagem üheskoos Supilinna tänane päev ajaloo tarvis!