Ma ei taha käia koosolekutel, kus räägitakse vaid parandatud katustest ja jõulupaki hinnast 

Aga mida ma tahan? 

Me oleme kooliga korraldanud erinevaid üritusi, aga ainult väga väike osa lapsevanemaid osaleb. Miks see nii on?
Mu sõbranna on ise selles koolis käinud ja tema küll ei tahaks oma last sinna panna. Mida ma oma lapse tulevase kooli kohta tegelikult tean?

Neli Tartu kooli, linnaosaseltsid ja haridusosakond kutsuvad õpetajaid, vilistlasi, vanemate klasside õpilasi ja lapsevanemaid (ka tulevasi) mõttetalgutele. 14., 28., 29. ja 30. oktoobril arutatakse Mart Reiniku koolis, Kesklinna koolis, Forseliuse koolis ja Karlova koolis, kuidas parandada infovahetust kooli ja kodu vahel, kuidas luua ja kaasata kogukondi koolielu rikastamiseks ning kuidas erinevate lapsevanemate huve paremini esindada.

„Kuulates, kui palju minu noorema lapse klassikaaslaste vanematel oli ideid kaasa löömiseks, siis mina olen küll optimistlik, et neljas koolis toimuvad mõttetalgud saavad anda tõuke reaalseteks muutusteks,“ selgitas Aune Valk Karlova Seltsist. „Muutusteks võiks minu meelest olla huvitavam, reaalse eluga enam seotud ja avatum kool. Ükski vanem ega ükski õpetaja üksi ei suuda seda, aga koos me suudame. Selles ongi kogukonna kooli mõte.“
 
Mõttetalgute eesmärk on leida viisid, kuidas kooli ja vanemate infovahetus hakkaks senisest tõhusamalt toimima, kuidas saaksid ja tahaksid vanemad koolis toimuvas osaleda ning kuidas arendada välja tugevam kogukonnatunne, mis ju kujundabki meie laste igapäevase elu- ja õpikeskkonna. 

Mõttetalgutel osalemiseks tuleb registreeruda siin!

Linnavalitsus on algatanud projekti "Tõenduspõhine uus lähenemine - uus koolikultuur Eestis (TULUKE)", mille raames on võimalik viia ellu mõttetalgutel kogutud mõtteid, et parandada infovahetust, huvide esindatust ja ühtekuuluvustunnet. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus. Projekti viib ellu Tartu Linnavalitsus koostöös linnaosaseltside ja koolidega. 


Lisainfo: 
Kristel Ress, Supilinna Selts, 5666 3876, kristel.ress@paevakera.ee 
Aune Valk, Karlova selts, 526 7930, aune.valk@hm.ee 
Kairit Peekman, Tartu Linnavalitsuse haridusosakond, tel 525 0644, 736 1439, kairit.peekman@raad.tartu.ee 


Projekt „Tõenduspõhine uus lähenemine - uus koolikultuur Eestis (TULUKE)“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus. Lisainfo programmi kodulehelt: www.entk.ee/riskilapsedjanoored/

Vt lisaks siit!