Eesti Maaülikooli maaehituse osakond korraldab sel laupäeval (09.06.2012)
Supilinnas Herne tn.22 savikrohvi õpitoa.
Kesk-Läänemere INTERREG IV-a programmi projekti „ProNatMat“
SAVIKROHVI ÕPITUBA SUPILINNAS
Laupäev 09.06.2012
Herne tn. 22

I RÜHM
10.00-13.30
„Savikrohv viimistlusmaterjalina“-loeng ja praktiline harjutus
Ülevaade savist ja selle kasutamisest savikrohvides. Savikrohvi kasutusvaldkonnad, komponendid, aluspinnad ja õiged vahekorrad. Isekaevatud looduslike savide kasutamine krohvisegudes, tööriistad ja
nende õige kasutamine. Savikrohvi segamine ja seinale kandmine.
Õpituba toimub Tartus, Herne tn. 22.
Osalejate arv piiratud (12 inimest), vajalik eelregistreerimine kuni 07.06.2012 e- posti aadressil ehitus@emu.ee
Kaasa tööriietus!

II RÜHM
13.30-17.00
„Savikrohv viimistlusmaterjalina“-loeng ja praktiline harjutus
Ülevaade savist ja selle kasutamisest savikrohvides. Savikrohvi kasutusvaldkonnad, komponendid, aluspinnad ja õiged vahekorrad. Isekaevatud looduslike savide kasutamine krohvisegudes, tööriistad ja
nende õige kasutamine. Savikrohvi segamine ja seinale kandmine.
Õpituba toimub Tartus, Herne tn. 22.
Osalejate arv piiratud (12 inimest), vajalik eelregistreerimine kuni 07.06.2012 e- posti aadressil ehitus@emu.ee
Kaasa tööriietus!

Koolituspäeva korraldab Eesti Maaülikooli Maaehituse osakond ja viib läbi Knut Klais Loodusehitus Oü- st.
Koolituspäeva finantseerib Kesk-Läänemere Interreg IVa programm.
Koolituspäev on osalejatele tasuta.
Praktilisest harjutusest osavõtjatele vajalik eelregistreerimine kuni 07.06.2012 e-posti aadressil ehitus@emu.ee