Alanud on Supilinna interjöörimaalingute kogumise projekt, mille eesmärk on jäädvustada säilinud ajaloolised seina- ja laemaalingud nii trepikodades kui ka korterites. Ootame teavet erinevate mustrite ja interjöörimaalingute kohta ajavahemikus mai-juuli 2013.
Lepiku tänav 14 maja, trepikoja maaling.
Pildil: Lepiku tänav 14 maja, trepikoja maaling.

Ühendust võib võtta, kui Teie majas on restaureeritud või veel korrastamist ootav maaling; fragment või vihje mustrist; kui Teil on säilinud vana foto Supilinna interjöörist, mille peal on näha maalinguid; kui teate rääkida mõnest hoonest, kus on kunagi olnud maalingud.

Kui olete teada andnud oma maja maalingust, tuleb Teid külastama projekti raames töötav restauraator, kes talletab säilinud info. Maaling pildistatakse ja joonistatakse üles ning määratakse maalingu värvitüüp ja –toonid. Objektil kogutud teave sisestatakse hiljem digitaalselt projekti jaoks välja töötatud ankeedile. Objektile kutsutud restauraator jagab ka nõuandeid maalingu säilitamise ja restaureerimise kohta.

Kogutud informatsioonist koostatakse ühine kaust. Üks eksemplar antakse üle MTÜ Supilinna Seltsile, et kogutud materjal oleks edaspidi kõigile kättesaadav ning leiaks ka laiemat kasutust. Näiteks kui soovitakse interjööri dekoreerida ajaloolises võtmes maalingutega, on võimalik kaustast valida mõni Supilinnale iseloomulik muster. Jäädvustatud joonise alusel saab valmistada trafareti, millega kantakse muster seinale.

Projekti koostööpartnerid on Tartu SRIK, Hea Maja Pood, Tartu LV kultuuriväärtuste teenistus ja MTÜ Supilinna Selts. Interjöörimaalingute dokumenteerimist Supilinnas toetab Eesti kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital.

Maalingutest palume teada anda:
Kristiina Ribelus
Restauraator ja projekti koordinaator
ribelus@gmail.com
tel. 53 448 369