Valminud on andmebaas Supilinna kinnistute kohta, mis asub aadressil
http://www.eha.ee/kinnistud/tartu/public/.
Andmebaasist leiab andmeid Supilinna kinnistute omanike ja hoonestuse kohta 18. saj keskpaigast kuni 1940. (1947.) aastani. Otsida saab kinnistu numbri, omanike, tänava ja tänapäevase aadressi järgi. Pärast 1940. aastat
ehitatud majad andmebaasis ei kajastu. Kinnistute numbrid ei ole mitte tänapäevased, vaid 1786-1944 kehtinud numbrid.

Kõige parem on otsida aadressi järgi. Otsingu tulemusel avaneb kõigepealt aken omanike lühiandmetega, edasi tuleb klõpsata pisikese järjekorranumbri (jrk nr) peale ja siis näeb juba detailsemaid andmeid.

Andmebaasi koostaja Lea Teedema on tänulik, kui talle antakse aadressil lea.teedema@ra.ee teada kõikidest vigadest, puudustest ja ettepanekutest andmebaasi kohta. Baas ei ole lõplikult valmis, seda on edaspidi kavas täiendada.