Supilinna Seltsi 2010. aasta üldkoosolek toimub 30. juunil algusega kell 18.00 Tartu Kesklinna koolis (Kroonuaia 7, sissepääs Kroonuaia tn poolt uues hooneosas asuvast uksest).

Üldkoosoleku päevakorras on:
1) Ülevaade Supilinnas toimuvast ja lähitulevikust: Emajõe tn ehitus, Supilinna uus teemaplaneering jms: Mart Hiob.
2) Seltsi  2009. majandusaasta aruande tutvustus: Rait Ress, Kalle Sõber
3) Seltsi 2009. aasta tegevusaruande  tutvustus: Ergo-Hart Västrik, Mart Hiob
4) Revisjonikomisjoni aruande tutvustus: Asko Tamme
5) Aruannete kinnitamine
6) Seltsi põhikirja muutmine (sätestada ametlikuks teadete edastamise viisiks e-kirja teel teatamise ja vähendada üldkoosoleku kvoorumi suurust): Mart Hiob, Aliis Liin
7) Seltsi 2010 aasta eelarve kinnitamine: Rait Ress
8) Uue juhatuse valimine
9) Revisjonikomisjoni valimine
10) Kohapeal algatatud küsimused

Ootame rohket osavõttu. Kui Teil pole võimalik üldkoosolekul osaleda, siis palun delegeerige oma hääl, kasutades blanketti (lae alla doc-fail).

Tutvu seltsi aastaaruandega (pdf)