Tartu linnaosaseltside algatusrühm alustab seoses Tartu lähedale kavandatava tselluloositehasega infoseminaride sarja

Esimene seminar toimub 15. jaanuaril kell 17 Tartu loodusmajas ja selle teema on "Tselluloositööstuse parim võimalik tehnoloogia ja keskkonnariskid". Esinevad Virve Sõber (TÜ ökoloog, Supilinna Selts) ja Juhan Ruut (Hendrikson & Ko tööstusvaldkonna suunajuht, Est-For Investi konsultant).

Esimene seminar keskendub tselluloositööstuse keskkonnaprobleemidele üldiselt. Kavandatava tehase eestvedajad on kinnitanud, et kasutusele võetakse kõige parem tehnika. Kokkusaamisel püüamegi täpsemalt lahata, mida termin "kõige parem tehnika" puidukeemias tähendab, millised on täpsemalt kasutusele võetavad puidu töötlemise protsessid, millised on nende protsesside keskkonnariskid ja kuidas neid maandatakse.

Järgnevatel seminaridel võetakse vaatluse alla Eesti puidutööstus ja metsaressurss, Euroopa veedirektiiv, Eesti kohustused ja Peipsi vesikond, hiljem ka õhureostus ja tehase loodav lisandväärtus ja muud majandusküsimused. Lisainfo lehel tartlane.ee.


Infoseminaril on oodatud kõik huvilised ja see on tasuta

Tartu linnaosaseltside algatusrühm
kontakt Asko Tamme (56942387, tartu.algatusryhm@gmail.com)